Takk for at du bruker CNP Santander sine sider for å melde kravet ditt

Vi i CNP Santander ønsker å gjøre ting så enkelt som mulig for deg når du skal rette et krav på forsikringen.

Vi vet også at en rask avgjørelse er viktig for deg og derfor har vi utviklet vår hjemmeside slik at den skal gi deg god hjelp og veiledning, samt hjelpe deg til å rette et krav ved hjelp av 3 enkle steg.

Gjør deg klar

Gjør deg klar

Les mer om hva slags dokumentasjon vi trenger til ditt krav før du starter prosessen.

Registrer deg som bruker

Registrer deg som bruker

Dersom du allerede har opprettet en brukerkonto kan du logge deg inn for å melde inn ditt krav, sjekke statusen i eksisterende krav eller laste opp dokumentasjon.

Registrer kravet ditt

Meld ditt krav

Så snart du har registrert en brukerkonto kan du rette et krav, sjekke statusen på eksisterende krav eller laste opp dokumenter.

Kravinformasjon og dokumenter. Kravinformasjon og dokumenter.

Kravinformasjon og dokumenter. Kravinformasjon og dokumenter.

Klikk på den aktuelle kravtypen under for mer informasjon om denne og dokumenter som vi behøver.

Registrer ditt krav

Et krav på din forsikring ved sykdom, ulykke eller sykehusopphold forutsetter blant annet at du har vært 100% arbeidsufør i minimum 30 dager. Du må også sende inn ditt krav innen ett år fra ulykken/sykdomsperioden inntraff.

Din Forsikring dekker ikke for sykdomsperioder som påbegynte før eller i løpet av de første 30 dagene etter forsikringens startdato.

Avhengig av dine forsikringsvilkår må du vente 30 eller 60 dager fra den datoen du ble 100% sykemeldt til en eventuell første utbetaling kan utføres.

Du kan registrere din brukerkonto og rette et krav, men vi trenger dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller dine forsikringsvilkår før vi kan ta en endelig vurdering av ditt krav.

Etter at vi har mottatt din dokumentasjon behandler vi ditt krav i henhold til dine forsikringsvilkår. Dette kan ta opptil 10 dager. Du vil deretter motta et brev med bekreftelse om utbetaling, dersom utbetaling kan foretas, med informasjon om beløp, utbetalingsperiode og hva du behøver å gjøre videre for å kunne fortsette å motta videre utbetalinger. Alternativt vil du motta et avslagsbrev hvor vi forklarer årsaken til at ditt krav ble avslått og videre klagemuligheter.

Dersom vi ikke har mottatt all nødvendig dokumentasjon og/eller informasjon for å ta en avgjørelse i ditt krav, vil vi skriftlig etterspørre ytterligere dokumentasjon fra deg. Dette vil medføre forsinkelser i behandlingen av ditt krav.

Hvilke dokumenter behøver jeg å laste opp til mitt krav?

Ferdig utfylt skjema ”Legeerklæring og fullmakt”. Legeerklæringen er et skjema som du kan laste ned og som må fylles ut av din lege. Fullmakten må du signere og datere selv, og laste opp i ditt krav.

CNP Santander Insurance er pliktig til å betale et legehonorar til din fastlege for utfylling av legeerklæring. Dette gjelder selv om du tar med skjemaet direkte til din fastlege.

Legehonorar betales i hht. enhver tids gjeldende avtale mellom FNO og legeforeningen ved vedlagt giro/kontonummer.

Om du har en SAFE Låneforsikring og din 100% sykemeldingsperiode startet utenfor de første 12 månedene fra din forsikrings ikrafttredelsesdato behøver vi ikke en legeerklæring. Vi ønsker da at du sender inn dine sykemeldinger.

Dokumentasjon på sykemelding må vise diagnose, gradering og navn på din lege og/eller arbeidsgiver. Du kan enten sende oss en kopi av sykmeldinger på papir eller et bilde av digitale sykemeldinger som du finner på nav.no. 

Hvor skal jeg sende disse dokumentene?

Det raskeste, sikreste og enkleste er å laste opp dokumentene direkte på vår hjemmeside. Bilder av dokumentene kan også lastes opp via din mobiltelefon eller ditt nettbrett.

Dersom du ønsker å sende inn dokumentene per post kan du sende disse til:

CNP Santander Insurance Europe DAC
Postboks 569
0214 Oslo

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Hva skjer videre?

 • Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon vil vi gi deg en tilbakemelding innen 10 dager.
 • I noen tilfeller behøver vi ytterliggere dokumentasjon før vi kan ta en endelig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet vil vi gi deg beskjed.
 • Dersom ditt krav blir godkjent sender vi deg et utbetalingsbrev og informerer om beløp, når og hvor beløpet overføres.

Et krav på din forsikring ved permittering/arbeidsledighet forutsetter blant annet at du er 100% permittert/arbeidsledig.

Du kan registrere din brukerkonto og rette et krav uten dokumentasjon, men vi kan ikke ta en endelig vurdering av ditt krav uten dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller dine forsikringsvilkår.

Etter at vi har mottatt dokumentasjon til ditt krav så vurderer vi kravet opp imot dine forsikringsvilkår. Dette kan ta opptil 10 dager. Dersom utbetaling kan foretas så mottar du et brev om dette med informasjon om beløp, utbetalingsperiode og hvilken dokumentasjon du må sende inn for å kunne motta videre utbetalinger. Alternativt vil du motta et avslagsbrev hvor vi forklarer årsaken til at ditt krav ble avslått og videre klagemuligheter.

Dersom vi ikke har mottatt all nødvendig dokumentasjon og/eller informasjon for å ta en avgjørelse i ditt krav, vil vi skriftlig etterspørre ytterligere dokumentasjon fra deg. Dette vil medfører forsinkelser i behandlingen av ditt krav.

Hvilke dokumenter må jeg å laste opp i mitt krav?

Kopi av ditt permitteringsvarsel/oppsigelse hvor årsaken til permitteringen/oppsigelsen fremkommer. Alternativt kan du laste ned og skrive ut skjemaet "Erklæring fra tidligere arbeidsgiver"Det raskeste er å laste opp dokumentene direkte på vår hjemmeside. Dette er også den sikreste måten å sende de inn på. Bilder av dokumenter kan også lastes opp via mobiltele.

Hvor skal jeg sende disse dokumentene?

Det raskeste, sikreste og enkleste er å laste opp dokumentene direkte på vår hjemmeside. Bilder av dokumentene kan også lastes opp via din mobiltelefon eller ditt nettbrett.

Dersom du ønsker å sende inn dokumentene per post kan du sende disse til:

CNP Santander Insurance Europe DAC
Postboks 569
0214 Oslo

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Hva skjer videre?

 • Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon vil vi gi deg en tilbakemelding innen 10 dager.
 • I noen tilfeller behøver vi ytterliggere dokumentasjon før vi kan ta en endelig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet vil vi gi deg beskjed.
 • Dersom ditt krav blir godkjent sender vi deg et utbetalingsbrev og informerer om beløp, når og hvor beløpet overføres.

For å behandle ditt krav må du sende inn følgende dokumentasjon:

CNP Santander Insurance sitt Skademeldingsskjema ved Dødsfall sammen med kopi av skifte/uskifteattest.

Du kan laste ned skademeldingsskjemaet ovenfor som du sender til oss per post eller e-post.

For de fleste krav i forbindelse med dødsfall så trenger vi ikke å ha skademeldingsskjemaets Legeerklæring utfylt for behandlingen av kravet. Den delen må bare fylles ut for enkelte typer eldre forsikringer. Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå ut med informasjon om forsikringer før boet har sendt inn en attest fra skifteretten.

Om du har spørsmål i forbindelse med krav i forbindelse med dødsfall, vennligst ta direkte kontakt med oss via ett av følgende kontaktpunkter:

Telefon: 23 02 48 72

Adresse: CNP Santander Insurance Life DAC, Postboks 569, Skøyen, 0214 Oslo, Norway

Registrer ditt krav

For å rette et krav på din forsikring ved kritisk sykdom må du være diagnostisert med en kritisk sykdom som definert i dine forsikringsvilkår. Du må også ha sendt inn ditt krav innen ett år etter at du ble diagnostisert med en kritisk sykdom.

Du kan registrere deg som bruker og rette et krav når som helst, men du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller dine forsikringsvilkår før vi kan foreta en vurdering av din sak. Det enkleste er at din lege fyller ut skjemaet «legeerklæring» som du kan laste ned nedenfor.

Kontroller gjerne dine forsikringsvilkår før du retter et krav. Dine forsikringsvilkår og ditt forsikringsbevis fikk du tilsendt da du tegnet forsikringen. I vilkårene står det beskrevet om din forsikringsavtale har dekning for kritisk sykdom, og hvilke diagnoser som defineres som en kritisk sykdom.

Hva slags dokumentasjon behøver jeg å laste opp?

Ferdig utfylt skjema Legeerklæring og fullmakt Legeerklæringen er et skjema som du kan laste ned og som skal fylles ut av din lege. Fullmakten må du signere og datere selv, og laste opp på kravet ditt.

Hvor skal jeg sende disse dokumentene?

Det raskeste, sikreste og enkleste er å laste opp dokumentene direkte på vår hjemmeside. Bilder av dokumentene kan også lastes opp via din mobiltelefon eller ditt nettbrett.

Dersom du ønsker å sende inn dokumentene per post kan disse sendes til

CNP Santander Insurance Life DAC
Postboks 569
0214 Oslo

Dersom du skal sende inn dokumentasjon per post, uten først å registrere kravet på hjemmesiden vår, ber vi om at du benytter eget skjema som du finner her!

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Hva skjer videre?

 • Du får tilbakemelding fra oss innen 10 dager etter at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.
 • I noen tilfeller behøver vi ytterliggere dokumentasjon før vi kan ta en endelig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet vil vi gi deg beskjed.
 • Dersom ditt krav blir godkjent sender vi deg et utbetalingsbrev der vi informerer om beløp samt når og hvor beløpet overføres.
 • La oss sette igang

  La oss sette igang

  Ny kunde? Opprett en brukerkonto

  Det er raskt, brukervennlig og gratis.