Takk for at du bruker CNP Santander sine sider for å melde kravet ditt

Vi i CNP Santander ønsker å gjøre ting så enkelt som mulig for deg når du skal rette et krav på forsikringen.

Vi vet også at en rask avgjørelse er viktig for deg og derfor har vi utviklet vår hjemmeside slik at den skal gi deg god hjelp og veiledning, samt hjelpe deg til å rette et krav ved hjelp av 3 enkle steg.

Gjør deg klar

Gjør deg klar

Vennligst velg riktig type krav i menyen under slik at du vet hvilken informasjon du vil behøve før du starter med å registrere kravet ditt.

Registrer deg som bruker

Registrer deg som bruker

Når du har all informasjonen du behøver så må du registrere en brukerkonto hos oss før du kan opprette et krav. Dersom du allerede har en konto kan du logge inn på denne og sjekke statusen på eksisterende krav eller laste opp dokumenter.

Registrer kravet ditt

Registrer kravet ditt

Så snart du har registrert en brukerkonto kan du rette et krav, sjekke statusen på eksisterende krav eller laste opp dokumenter.

Kravinformasjon og dokumenter. Kravinformasjon og dokumenter.

Kravinformasjon og dokumenter. Kravinformasjon og dokumenter.

Klikk på den aktuelle kravtypen under for mer informasjon om denne og dokumenter som vi behøver.

Registrer kravet ditt

For å rette et krav på forsikringen din ved sykdom, ulykke eller sykehusopphold så må du ha vært 100% arbeidsufør i minimum 30 dager. Du må også ha sendt inn kravet innen ett år etter at ulykken/sykdomsperioden inntraff.

Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdatoen på forsikringen din.

Avhengig av dine forsikringsvilkår så må du enten vente 30 eller 60 dager fra den datoen du ble 100% sykemelt til en eventuell første utbetaling kan utføres.

Du kan registrere deg som bruker og rette et krav, men vi krever også at du sender inn dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller forsikringsvilkårene før vi kan ta en vurdering av saken din. Blant annet så krever vi at legen din fyller ut skjemaet ”Legeerklæring”.

Etter at vi har mottatt dokumentasjonen fra deg så behandler vi saken din i henhold til forsikringsvilkårene dine, noe som vanligvis kan ta opp til 10 dager. Du vil deretter motta et brev med bekreftelse om utbetaling, dersom utbetaling kan foretas, med informasjon om beløp, periode og hva du behøver å gjøre videre for å kunne fortsette å motta videre utbetalinger. Alternativt vil du motta et brev hvor vi forklarer årsaken dersom vi ikke kan foreta utbetaling på saken din.

Dersom vi ikke har mottatt all nødvendig dokumentasjon og/eller informasjon fra deg slik at vi kan ta en avgjørelse på saken din, så vil vi skriftlig etterspørre ytterligere dokumentasjon fra deg. Dette vil medføre forsinkelser i behandlingen av kravet ditt.

Hvordan type dokumenter behøver jeg å laste opp?

 1. Ferdig utfylt skjema ”Legeerklæring og fullmakt”. Legeerklæringen er et skjema som du kan laste ned og som skal fylles ut av din lege. Fullmakten må du signere og datere selv, og lastte opp på kravet ditt.
 2. Ferdig utfylt skjema ”Erklæring fra arbeidsgiver” som du kan laste ned og som fylles ut av din arbeidsgiver. Alternativt så kan du sende inn en kopi av lønnsslippen din måneden før du ble 100% sykemeldt, hvor stillingsbrøk/prosent fremkommer.


Hvor skal jeg sende disse dokumentene?

Det raskeste er å laste opp dokumentene direkte på vår hjemmeside. Dette er også den sikreste måten å sende de inn på. Bilder av dokumenter kan også lastes opp via mobiltelefonen din eller via nettbrett.

Dersom du ønsker å sende inn dokumentene per post så kan disse sende til: CNP Santander Insurance Europe DAC, Postboks 569, Skøyen, 0214 Oslo, Norway

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Hva skjer videre?

 • Når vi har motatt all nødvendig dokumentasjon vil vi gi deg en tilbakemelding innen 10 dager.
 • I noen tilfeller behøver vi ytterliggere dokumentasjon før vi kan ta en endelig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet vil vi gi deg beskjed.
 • Dersom kravet ditt blir godkjent sender vi deg et utbetalingsbrev og informerer om beløp, når og hvor beløpet overføres.

For å rette et krav på forsikringen din ved permittering/arbeidsledighet så må du være registrert som arbeidssøker og ha fått innvilget dagpenger fra NAV. Du må være 100% arbeidsledig, og avhengig av dine forsikringsvilkår så må du enten vente 30 eller 60 dager fra den datoen du begynte å motta dagpenger fra NAV til en eventuell første utbetaling kan utføres på forsikringen.

Du kan registrere deg som bruker og rette et krav, men vi krever også at du sender inn dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller forsikringsvilkårene før vi kan ta en vurdering av saken din.

Etter at vi har mottatt dokumentasjonen fra deg så behandler vi saken din i henhold til forsikringsvilkårene dine, noe som vanligvis kan ta opp til 10 dager. Du vil deretter motta et brev med bekreftelse om utbetaling, dersom utbetaling kan foretas, med informasjon om beløp, periode og hva du behøver å gjøre videre for å kunne fortsette å motta videre utbetalinger. Alternativt vil du motta et brev hvor vi forklarer årsaken dersom vi ikke kan foreta utbetaling på saken din.

Dersom vi ikke har mottatt all nødvendig dokumentasjon og/eller informasjon fra deg slik at vi kan ta en avgjørelse på saken din, så vil vi skriftlig etterspørre ytterligere dokumentasjon fra deg. Dette vil medføre forsinkelser i behandlingen av kravet ditt.

 1. Kopi av arbeidskontrakten din, i tillegg til kopi av permitteringsvarselet/oppsigelsen din hvor årsaken til permitteringen/oppsigelsen fremkommer. Alternativt kan du laste ned og printe ut skjemaet "Erklæring fra tidligere arbeidsgiver" og laste dette opp igjen ferdig utfylt av din tidligere arbeidsgiver.
 2. Kopi av vedtak om innvilgede dagpenger fra NAV, i tillegg til bekreftelse fra NAV som viser at du har mottatt fulle dagpenger i minimum 30 eller 60 dager, avhengig av forsikringsvilkårene dine. Godkjent dokumentasjon er , kopi av ”Lønnsslipper” fra NAV”, Arena utskriften – Beregninger” fra NAV eller utskriften ”Dine utbetalinger” som du kan skrive ut fra dine sider hos NAV.
 3. Dersom du har vært ansatt i mindre enn 12 måneder så behøver vi også dokumentasjon som bekrefter ditt tidligere arbeidsforhold.

Det raskeste er å laste opp dokumentene direkte på vår hjemmeside. Dette er også den sikreste måten å sende de inn på. Bilder av dokumenter kan også lastes opp via mobiltelefonen din eller via nettbrett.

Dersom du ønsker å sende inn dokumentene per post så kan disse sende til: CNP Santander Insurance Europe DAC, Postboks 569, Skøyen, 0214 Oslo, Norway

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Hva skjer videre?

 • Når vi har motatt all nødvendig dokumentasjon vil vi gi deg en tilbakemelding innen 10 dager.
 • I noen tilfeller behøver vi ytterliggere dokumentasjon før vi kan ta en endelig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet vil vi gi deg beskjed.
 • Dersom kravet ditt blir godkjent sender vi deg et utbetalingsbrev og informerer om beløp, når og hvor beløpet overføres.

For å behandle ditt krav må du sende inn følgende dokumentasjon:

Skademeldingsskjema sammen med kopi av skifte/uskifteattest.

Du kan downloade en anmeldelsesblanket, som du sender til os via post, fax eller e-mail (du kan scanne blanketten og vedhæfte den som fil).
Link

For å rette et krav i forbindelse med dødsfall, vennligst ta direkte kontakt med oss via ett av følgende kontaktpunkter:

Telefon: 23 02 48 72

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Adresse: CNP Santander Insurance Life DAC, Postboks 569, Skøyen, 0214 Oslo, Norway

Registrer kravet ditt

For å rette et krav på forsikringen din ved kritisk sykdom så må du være diagnostisert med en kritisk sykdom som definert i forsikringsvilkårene dine. Du må også ha sendt inn kravet innen ett år etter at ulykken/sykdomsperioden inntraff.

Du kan registrere deg som bruker og rette et krav når som helst, men du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du oppfyller forsikringsvilkårene dine, før vi kan foreta en vurdering av saken din. Blant annet så krever vi at legen din fyller ut skjemaet ”Legeerklæring”, som du finner en lenke til lenger ned.

Kontroller gjerne forsikringsvilkårene dine før du retter et krav. Vilkårene fikk du tilsendt sammen med forsikringsbeviset da du tegnet forsikringen. I vilkårene vil det stå beskrevet om forsikringsavtalen din har dekning for, og hvilke forhold som er definert som, kritisk sykdom.

Hva slags dokumentasjon behøver jeg å laste opp?

 1. Ferdig utfylt skjema Legeerklæring og fullmakt Legeerklæringen er et skjema som du kan laste ned og som skal fylles ut av din lege. Fullmakten må du signere og datere selv, og laste opp på kravet ditt.

Hvor skal jeg sende disse dokumentene?

Det raskeste er å laste opp dokumentasjonen direkte på vår hjemmeside. Dette er også den sikreste måten å sende den inn på. Bilder av dokumenter kan også lastes opp via mobiltelefonen din eller via nettbrett.

Dersom du ønsker å sende inn dokumentene per post, så kan disse sende til: CNP Santander Insurance, Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo

Dersom du skal sende inn dokumentasjon per post, uten først å registrere kravet på hjemmesiden vår, ber vi om at du benytter eget skjema som du finner her!

E-post: kundesenter@no.cnpsantander.com

Hva skjer videre?

 • Når vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon vil vi gi deg en tilbakemelding innen 10 dager.
 • I noen tilfeller behøver vi ytterliggere dokumentasjon før vi kan ta en endelig avgjørelse. Dersom dette er tilfellet vil vi gi deg beskjed.
 • Dersom kravet ditt blir godkjent sender vi deg et utbetalingsbrev og informerer om beløp, når og hvor beløpet overføres.
 • La oss sette igang

  La oss sette igang

  Ny kunde? Opprett en brukerkonto

  Det er raskt, brukervennlig og gratis.