Tack för att du använder CNP Santander Onlinetjänst

Vi förstår att det kan verka komplicerat att anmäla ett ärende. Vi försöker därför göra det så lätt som möjligt för dig.

Vi förstår också att det är viktigt med ett svar från oss så snabbt som möjligt. Onlinetjänsten finns för att vägleda dig och ge stöd så att du kan registrera ditt ärende i tre enkla steg.

Förberedelse

Förberedelse

Vänligen välj typ av ärende du vill anmäla nedan och se till att du har all information och intyg till hands innan du börjar.

Skapa ett konto

Skapa ett konto

Innan du registrerar ett ärende så behöver du skapa ett konto hos oss. Om du redan har ett konto så kan du logga in och följa befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Registrera ditt ärende

Registrera ditt ärende

När ditt konto är registrerat kan du skapa ett ärende hos oss, följa redan befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Information och dokumentation Information och dokumentation

Information och dokumentation Information och dokumentation

Välj ärendetypen som överenstämmer med din situation för att få mer information om vilka intyg som krävs.

Kontrollera dina försäkringsuppgifter

Vi förstår att du som sjukskriven snabbt vill ha ett beslut. Härunder har vi samlat användbar information om vad du behöver göra för att snabbast möjligt få ett beslut i ditt ärende. För att göra ett beslut behöver vi få in stödjande intyg.
Du kan registrera ett ärende hos oss utan några intyg men ett beslut kommer enbart kunna göras när alla intyg är inskickade.
Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor innan du gör ett ärende.

Vilka intyg behöver skickas in?

 1. Ett läkarintyg som visar på sjukskrivningsperiod samt diagnos.
 2. Ett arbetsgivarintyg som visar din anställningsform, anställningsgrad samt när anställningen har inletts. Intyget ska vara daterat så att det gäller vid det datum din sjukskrivning har inletts.
 3. Om du hade en annan arbetsgivare vid försäkringens tecknande behöver vi även få in ett motsvarande arbetsgivarintyg avseende den anställningen.


Var skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Fotografier av intygen är acceptabla så länge de är läsbara.

Post: Du kan sända in intygen via posten till: CNP Santander Insurance Europe DAC, Box 3091, 103 61 Stockholm

Email: Du kan sända in intygen till kundservice@se.cnpsantander.com

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev.

Vi förstår att du som arbetslös snabbt vill ha ett beslut. Härunder har vi samlat användbar information om vad du behöver göra för att snabbast möjligt få ett beslut i ditt ärende.
Anmäl dig snarast möjligt som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du kan då få ett intyg av dem som vi kommer behöva få in. Du kan registrera ett ärende hos oss utan några intyg men ett beslut kommer enbart kunna göras när alla intyg är inskickade. Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor innan du gör ett ärende.

Först när vi mottagit alla begärda intyg kommer vi kunna återkomma med ett beslut.
 1. Ett arbetsgivarintyg som visar din anställningsform, period av anställning, besked om uppsägning samt orsak till uppsägning.
 2. Om du hade en annan arbetsgivare vid försäkringens tecknande behöver vi även få in ett motsvarande arbetsgivarintyg avseende den anställningen.
 3. Ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedligen som visar att du är aktivt arbetssökande.

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Fotografier av intygen är acceptabla så länge de är läsbara.

Post: Du kan sända in intygen via posten till: CNP Santander Insurance Europe DAC, Box 3091, 103 61 Stockholm

Email: Du kan sända in intygen till kundservice@se.cnpsantander.com

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev.

För att ansöka om dödsfall ber vi er sända in följande dokumentation:

En ifylld skadeanmälan med underskrifter från samtliga dödsbodelägare, dödsorsaksintyg, släktutredning samt arbetsgivarintyg som visar vilken anställning den avlidne hade vid försäkringens startdatum.

Ladda ner en anmälningsblankett nedan och skicka den till oss via post eller e-post (du kan skanna formuläret som en bilaga).
Länk

För att ansöka om dödsfall bör ni fylla i en skadeanmälan för dödsfall. Ni kan även kontakta vår kundtjänst för hjälp:

Post: Du kan sända in intygen via posten till: CNP Santander Insurance, Box 3091, 103 61 Stockholm

Telefon: 08-59366583

Email: kundservice@se.cnpsantander.com

För vissa av våra produkter kan försäkringen lämna ersättning om man som försäkringstagare drabbas av en kritisk sjukdom.

Nedan har vi samlat användbar information om vad du behöver göra för att snabbast möjligt få ett beslut i ditt ärende.

Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor som skickades till dig i samband med försäkringens tecknande innan du gör ett ärende. I försäkringsvillkoren kan du se mer detaljerad information för aktuella grundkriterier när ersättning kan betalas ut.

Viktig information:

 • För att göra ett beslut behöver vi få in stödjande läkarutlåtande/läkarintyg som visar när du har diagnostiserats med en kritisk sjukdom. Du kan registrera ett ärende hos oss utan några intyg men ett beslut kommer enbart kunna göras när alla intyg är inskickade.
 • Försäkringen har en kvalificeringsperiod vilket innebär att kritisk sjukdom som infaller under försäkringens första 30 dagar från tecknandet är undantagen ersättning.
 • Du är ansvarig för att se till att kreditavtalets månadsbetalningar till Santander Consumer Bank görs medan ditt ärende behandlas.

Kritiska sjukdomar som omfattas av försäkringen:

 • Stroke: en cerebrovaskulär händelse som leder till permanent neurologisk skada
 • Cancer: malign omformation av vävnad, orsakad av kontinuerlig okontrollerad tillväxt och spridning av abnorma celler med förmågan att gå samman med annan vävnad
 • Hjärtattack: döendet av några av hjärtmusklerna som en följd av otillräckligt blodflöde fastställt genom:
  1. Ett tillfälle med typiska bröstkorgsmärtor, och
  2. Elektrokardiografiska förändringar nyligen, samt
  3. En ökning av hjärtenzymerna
 • Koronar patologi behandlad genom införandet av en by-passgraft med öppen hjärtkirurgi: förträngning eller stopp i en eller flera av hjärtats koronära artärer, behandlat genom införandet av ersättningsartärer genom att bröstkorgen öppnas
 • Njursvikt: slutfasen av ett kroniskt, irreversibelt fel på båda njurarnas funktion, vilket leder till implementeringen av antingen regelbunden dialys eller av njurtransplantation
 • Större transplantation: transplantation av hjärta, lever, lungor, bukspottskörtel eller benmärg

Vilka intyg behöver skickas in?

 • Läkarutlåtande/läkarintyg som visar när du har diagnostiserats med en kritisk sjukdom enlig ovan definition.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi att återkomma till dig snarast.

Var skickar jag intygen?

 • Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Fotografier av intygen är acceptabla så länge de är läsbara.
 • Post: Du kan sända in intygen via posten till: CNP Santander Insurance Life DAC, Box 3091, 103 61 Stockholm
 • Email: kundservice@se.cnpsantander.com

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi att återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev. Om försäkringen kan lämna ersättning kommer vi att informera er om belopp, vart och när ersättningen utbetalas. Om försäkringen inte kan lämna ersättning kommer vi att meddela anledningen

Ifall du har frågor:

Var god kontakta oss:

 • Online: Fyll i ett meddelande på kontaktsidan online https://www.clpnet.com/customer/contactUs.do
 • Telefon: 08- 59 36 65 83
 • Email: kundservice@se.cnpsantander.com

Registrera dig eller logga in här

Registrera dig eller logga in här

Ny användare? Skapa ett konto

Det är gratis, går snabbt och är enkelt att göra.