Tack för att du använder CNP Santander Onlinetjänst

Vi förstår att det kan verka komplicerat att anmäla ett ärende. Vi försöker därför göra det så lätt som möjligt för dig.

Vi förstår också att det är viktigt med ett svar från oss så snabbt som möjligt. Onlinetjänsten finns för att vägleda dig och ge stöd så att du kan registrera ditt ärende i tre enkla steg.

Förberedelse

Förberedelse

Vänligen välj typ av ärende du vill anmäla nedan. Kontrollera att du har all information och intyg till hands innan du börjar.

Skapa ett konto

Skapa ett konto

Innan du registrerar ett ärende så behöver du skapa ett konto hos oss. Om du redan har ett konto så kan du logga in och följa befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Registrera ditt ärende

Registrera ditt ärende

När ditt konto är registrerat kan du skapa ett ärende hos oss, följa redan befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Information och dokumentation Information och dokumentation

Information och dokumentation Information och dokumentation

Välj ärendetypen som överenstämmer med din situation för att få mer information om vilka intyg som krävs.

Vilka intyg behöver skickas in?

Ett läkarintyg som visar på sjukskrivningsperiod samt diagnos.

Vart skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att skicka in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Du kan ta foton av dina intyg. Observera att de måste vara läsbara.

Post: Du kan skicka in intygen med post till: CNP Santander Insurance Europe DAC, Box 3091, 103 61 Stockholm

Email: Du kan skicka in intygen till kundservice@se.cnpsantander.com

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende. Observera att beslut i ditt ärende kan ta upp till 10 dagar.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev. Om försäkringen kan lämna ersättning kommer vi att informera er om belopp, vart och när ersättningen utbetalas. Om försäkringen inte kan lämna ersättning kommer vi att meddela anledningen.

Vilka intyg behöver skickas in?
Nedan intyg behöver skickas in för att vi ska kunna ta beslut i ditt ärende

 1. Ett arbetsgivarintyg som visar din anställningsform, period av anställning, besked om uppsägning samt orsak till uppsägning.
 2. Ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen som visar att du är aktivt arbetssökande.

Vart skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att skicka in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Du kan ta foton av dina intyg. Observera att de måste vara läsbara.

Post: Du kan skicka in intygen med post till: CNP Santander Insurance Europe DAC, Box 3091, 103 61 Stockholm

Email: Du kan skicka in intygen till kundservice@se.cnpsantander.com

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende. Observera att beslut i ditt ärende kan ta upp till 10 dagar.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev. Om försäkringen kan lämna ersättning kommer vi att informera er om belopp, vart och när ersättningen utbetalas. Om försäkringen inte kan lämna ersättning kommer vi att meddela anledningen.

För att ansöka om ersättning vid dödsfall ber vi er skicka in följande dokumentation:

 1. En ifylld skadeanmälan med underskrifter från samtliga dödsbodelägare
 2. Dödsorsaksintyg
 3. Släktutredning

Vänligen ladda ner en skadeanmälningsblankett via denna länk och skicka den till oss via post eller email Länk

Adress för skadeanmälan: CNP Santander Insurance, Box 3091, 103 61 Stockholm

Telefon: 08-59366583

Email: kundservice@se.cnpsantander.com

För vissa av våra produkter kan försäkringen lämna ersättning om man som försäkringstagare drabbas av en kritisk sjukdom.

Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor innan du gör ett ärende. I försäkringsvillkoren kan du se mer detaljerad information för aktuella grundkriterier när ersättning kan betalas ut.

Kritiska sjukdomar som omfattas av försäkringen:

 • Stroke: en cerebrovaskulär händelse som leder till permanent neurologisk skada
 • Cancer: malign omformation av vävnad, orsakad av kontinuerlig okontrollerad tillväxt och spridning av abnorma celler med förmågan att gå samman med annan vävnad
 • Hjärtattack: döendet av några av hjärtmusklerna som en följd av otillräckligt blodflöde fastställt genom:
  1. Ett tillfälle med typiska bröstkorgsmärtor, och
  2. Elektrokardiografiska förändringar nyligen, samt
  3. En ökning av hjärtenzymerna
 • Koronar patologi behandlad genom införandet av en by-passgraft med öppen hjärtkirurgi: förträngning eller stopp i en eller flera av hjärtats koronära artärer, behandlat genom införandet av ersättningsartärer genom att bröstkorgen öppnas
 • Njursvikt: slutfasen av ett kroniskt, irreversibelt fel på båda njurarnas funktion, vilket leder till implementeringen av antingen regelbunden dialys eller av njurtransplantation
 • Större transplantation: transplantation av hjärta, lever, lungor, bukspottskörtel eller benmärg

Viktig information:

 • För att ta beslut behöver vi få in ett läkarutlåtande/läkarintyg som visar när du har diagnostiserats med en kritisk sjukdom.
 • Försäkringen har en kvalificeringsperiod vilket innebär att kritisk sjukdom som infaller under försäkringens första 30 dagar från tecknandet är undantagen ersättning.
 • Du är ansvarig för att se till att kreditavtalets månadsbetalningar till Santander Consumer Bank görs medan ditt ärende behandlas.

Vart skickar jag intygen?

 • Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att skicka in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Du kan ta foton av dina intyg. Observera att de måste vara läsbara.
 • Post: Du kan skicka in intygen med post till: CNP Santander Insurance Europe DAC, Box 3091, 103 61 Stockholm
 • Email: Du kan skicka in intygen till kundservice@se.cnpsantander.com

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende. Observera att beslut i ditt ärende kan ta upp till 10 dagar.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev. Om försäkringen kan lämna ersättning kommer vi att informera er om belopp, vart och när ersättningen utbetalas. Om försäkringen inte kan lämna ersättning kommer vi att meddela anledningen

Har du några frågor:

Vänligen kontakta oss på:

 • Telefon: 08- 59 36 65 83
 • Email: kundservice@se.cnpsantander.com
 • Du kan även fylla i ett meddelande online på vår kontaktsida https://www.clpnet.com/customer/contactUs.do

Registrera dig eller logga in här

Registrera dig eller logga in här

Ny användare? Skapa ett konto

Det är gratis, går snabbt och är enkelt att göra.