Tack för att du använder AXAs Onlinetjänst

Vi förstår att det kan verka komplicerat att anmäla ett ärende. Vi försöker därför göra det så lätt som möjligt för dig.

Vi förstår också att det är viktigt med ett svar från oss så snabbt som möjligt. Onlinetjänsten finns för att vägleda dig och ge stöd så att du kan registrera ditt ärende i tre enkla steg.

Förberedelse

Förberedelse

Vänligen välj typ av ärende du vill anmäla nedan och se till att du har all information och intyg till hands innan du börjar.

Skapa ett konto

Skapa ett konto

Innan du registrerar ett ärende så behöver du skapa ett konto hos oss. Om du redan har ett konto så kan du logga in och följa befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Registrera ditt ärende

Registrera ditt ärende

När ditt konto är registrerat kan du skapa ett ärende hos oss, följa redan befintliga ärenden eller ladda upp intyg.

Information och dokumentation

Information och dokumentation

Välj ärendetypen som överenstämmer med din situation för att få mer information om vilka intyg som krävs.

Kontrollera dina försäkringsuppgifter

Vi förstår att du som sjukskriven snabbt vill ha ett beslut. Härunder har vi samlat användbar information om vad du behöver göra för att snabbast möjligt få ett beslut i ditt ärende. För att göra ett beslut behöver vi få in stödjande intyg.
Du kan registrera ett ärende hos oss utan några intyg men ett beslut kommer enbart kunna göras när alla intyg är inskickade.
Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor innan du gör ett ärende.

Vilka intyg behöver skickas in?

 1. Ett läkarintyg som visar på sjukskrivningsperiod samt diagnos.
 2. Ett arbetsgivarintyg som visar din anställningsform, anställningsgrad samt när anställningen har inletts. Intyget ska vara daterat så att det gäller vid det datum din sjukskrivning har inletts.
 3. Om du hade en annan arbetsgivare vid försäkringens tecknande behöver vi även få in ett motsvarande arbetsgivarintyg avseende den anställningen.
 4. Kortfattad guide för hur du hämtar hem journaler från 1177


Var skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Fotografier av intygen är acceptabla så länge de är läsbara.

Post: Du kan sända in intygen via posten till: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm

Email: Du kan sända in intygen till clp.se.kundservice@partners.axa

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev.

Kontrollera dina försäkringsuppgifter

Vi förstår att du som arbetslös snabbt vill ha ett beslut. Härunder har vi samlat användbar information om vad du behöver göra för att snabbast möjligt få ett beslut i ditt ärende.
Anmäl dig snarast möjligt som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du kan då få ett intyg av dem som vi kommer behöva få in. Du kan registrera ett ärende hos oss utan några intyg men ett beslut kommer enbart kunna göras när alla intyg är inskickade. Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor innan du gör ett ärende.

Vilka intyg behöver skickas in?

Först när vi mottagit alla begärda intyg kommer vi kunna återkomma med ett beslut.
 1. Ett arbetsgivarintyg som visar din anställningsform, period av anställning, besked om uppsägning samt orsak till uppsägning.
 2. Ett inskrivningsintyg från Arbetsförmedligen som visar att du är aktivt arbetssökande.

Var skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Fotografier av intygen är acceptabla så länge de är läsbara.

Post: Du kan sända in intygen via posten till: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm

Email: Du kan sända in intygen till clp.se.kundservice@partners.axa

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev.

Kontrollera dina försäkringsuppgifter

Vi förstår att du som drabbats av en kritisk sjukdom snabbt vill ha ett beslut. Nedan har vi samlat användbar information om vad du behöver göra för att snabbast möjligt få ett beslut i ditt ärende. För att göra ett beslut behöver vi få in stödjande intyg.
Du kan registrera ett ärende hos oss utan några intyg men ett beslut kommer enbart kunna göras när alla intyg är inskickade.
Kontrollera gärna dina försäkringsvillkor innan du gör ett ärende. Information om ett skydd för kritisk sjukdom/allvarlig sjukdom ingår in din försäkring finner du i det försäkringsbrev som skickades till dig i samband med försäkringens tecknande. I de fullständiga försäkringsvillkoren finns en lista på vilka kritiska sjukdomar/allvarliga sjukdomar försäkringen omfattar.

Vilka intyg behöver skickas in?

 1. Läkarintyg som visar när du har diagnosticerats för Allvarlig eller Kritisk sjukdom
 2. Ett arbetsgivarintyg som visar din anställningsform, anställningsgrad samt när anställningen har inletts. Intyget ska vara daterat så att det gäller vid det datum din sjukskrivning har inletts.
 3. Om du hade en annan arbetsgivare vid försäkringens tecknande behöver vi även få in ett motsvarande arbetsgivarintyg avseende den anställningen.

Var skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida. Fotografier av intygen är acceptabla så länge de är läsbara.

Post: Du kan sända in intygen via posten till: AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm

Email: Du kan sända in intygen till clp.se.kundservice@partners.axa

Vad händer sen?

 • När vi mottagit all relevant dokumentation kommer vi att handlägga ditt ärende.
 • Vi kan eventuellt behöva mer information, intyg eller dokumentation från dig innan vi kan ge dig ett beslut. I dessa fall kommer vi återkomma till dig snarast.
 • När beslut har tagits i ditt ärende kommer vi att informera dig per brev.
 • Registrera dig eller logga in här

  Registrera dig eller logga in här

  Ny användare? Skapa ett konto

  Det är gratis, går snabbt och är enkelt att göra.