Dziękujemy za skorzystanie z serwisu AXA do obsługi roszczeń online

Zdajemy sobie sprawę, że zgłoszenie roszczenia może wydawać się nieco skomplikowane, jednakże nasza strona pozwoli Państwu dokonać zgłoszenia w możliwie prosty sposób.

Rozumiemy, jak ważne jest dla Państwa szybkie rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia. Dzięki naszemu serwisowi do obsługi roszczeń online uzyskają Państwo niezbędne informacje oraz wsparcie w procesie rejestracji roszczenia w 3 prostych krokach.

Przygotowanie

Przygotowanie

Aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia roszczenia, prosimy o wybranie właściwego rodzaju roszczenia.

Utwórz swoje konto online

Utwórz swoje konto online

Przed rejestracją roszczenia prosimy o utworzenie własnego konta online. Jest to szybkie i łatwe.

Zarejestruj roszczenie

Zarejestruj roszczenie

Po utworzeniu konta online mogą Państwo przystąpić do rejestracji roszczenia, dołączenia dokumentacji oraz do śledzenia statusu szkody 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Wybierz właściwy rodzaj roszczenia poniżej, aby zobaczyć więcej informacji.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Zwolnienia lekarskie (zaświadczenia ZUS/ZLA) z całego okresu niezdolności do pracy, za który wnioskuje Pan /Pani o wypłatę świadczenia
 2. Pełna dokumentacja medyczna z leczenia zachorowania, będącego przyczyną czasowej niezdolności do pracy
 3. W przypadku roszczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem prosimy dodatkowo przesłać Protokół policji/ prokuratury/ BHP opisujący dokładne okoliczności zaistnienia zdarzenia (w przypadku postępowania prokuratorskiego – dokumentacja
  z prowadzonego dochodzenia/śledztwa)

Jeśli nie może Pan/Pani dostarczyć powyższej dokumentacji, możliwe jest pobranie formularza. Ten formularz powinien być wypełniony przez Pana/Pani lekarza i odesłany nam – Pobierz formularz


W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Emilii Plater 53, 17 piętro, 00-113 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Pierwsza decyzja z Urzędu Pracy o przyznaniu statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych ze wskazaniem okresu pozostawania na zasiłku
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę wystawione przez pracodawcę
 3. Świadectwo pracy
 4. Ostatnia umowa o pracę zawarta z danym pracodawcą
 5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą bezrobotną z prawem do zasiłku, datowane co najmniej na 30-ty dzień od dnia rejestracji w UP – dotyczy posiadaczy kart kredytowych oraz osób, które zawarły umowę kredytu gotówkowego/ ratalnego/ samochodowego na okres krótszy niż 12 m-cy; lub na 60-ty dzień od dnia rejestracji w UP – dotyczy osób, które zawarły umowę kredytu gotówkowego/ ratalnego/ samochodowego na okres dłuższy niż 12 m-cy

Jeśli nie może Pan/Pani dostarczyć powyższej dokumentacji, możliwe jest pobranie formularza. Ten formularz powinien być wypełniony przez Pana/Pani ostatniego pracodawcę i odesłany nam – Pobierz formularz

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Emilii Plater 53, 17 piętro, 00-113 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.

W celu zgłoszenia roszczenia niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zgon: akt zgonu, karta zgonu zawierająca przyczynę zgonu, pełna dokumentacja medyczna Ubezpieczonego z leczenia zachorowania, będącego przyczyną zgonu lub/oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez policję/prokuraturę, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku.

Może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez konieczności wysyłania ww. dokumentacji. Poprosimy o posiadaną przez Pana/Panią dokumentację przed ostatecznym podjęciem przez nas decyzji. Jednak dostarczenie niezbędnej dokumentacji pomoże nam w podjęciu szybkiej decyzji.

Prosimy przygotować numer umowy kredytowej, jeśli jest Panu/Pani znany.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Kopia aktu zgonu Ubezpieczonego
 2. Kopia karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu np. zaświadczenie o przyczynie zgonu podpisane przez lekarza, który wystawił kartę zgonu
 3. Kopia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną zgonu Ubezpieczonego (tj. karty wypisowe leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna od lekarza rodzinnego oraz placówek specjalistycznych - poradni kardiologicznej/neurologicznej, itp.) lub wskazanie nazw i adresów wszystkich placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony
 4. Dokumentacja z postępowania prowadzonego przez policję/prokuraturę, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku Jeśli nie może Pan/Pani dostarczyć powyższej dokumentacji, możliwe jest pobranie formularza. Formularz powinien być wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie - Pobierz formularz

Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia w ciągu 7 dni zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji. Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Emilii Plater 53, 17 piętro, 00-113 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

Utwórz konto już dziś. To szybkie, łatwe i bezpieczne

Zgon Ubezpieczonego

Czasowa niezdolność do pracy w wyniku wypadku / choroby lub Utrata pracy

Zarejestruj się

Zgon Ubezpieczonego

Zarejestruj się