Dziękujemy za skorzystanie z serwisu AXA do obsługi roszczeń online

Zdajemy sobie sprawę, że zgłoszenie roszczenia może wydawać się nieco skomplikowane, jednakże nasza strona pozwoli Państwu dokonać zgłoszenia w możliwie prosty sposób.

Rozumiemy, jak ważne jest dla Państwa szybkie rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia. Dzięki naszemu serwisowi do obsługi roszczeń online uzyskają Państwo niezbędne informacje oraz wsparcie w procesie rejestracji roszczenia w 3 prostych krokach.

Przygotowanie

Przygotowanie

Aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia roszczenia, prosimy o wybranie właściwego rodzaju roszczenia.

Utwórz swoje konto online

Utwórz swoje konto online

Przed rejestracją roszczenia prosimy o utworzenie własnego konta online. Jest to szybkie i łatwe.

Zarejestruj roszczenie

Zarejestruj roszczenie

Po utworzeniu konta online mogą Państwo przystąpić do rejestracji roszczenia, dołączenia dokumentacji oraz do śledzenia statusu szkody 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Wybierz właściwy rodzaj roszczenia poniżej, aby zobaczyć więcej informacji.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu/leasingu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Zwolnienia lekarskie (zaświadczenia ZUS/ZLA) z całego okresu niezdolności do pracy, za który wnioskuje Pan /Pani o wypłatę świadczenia
 2. Pełna dokumentacja medyczna z leczenia zachorowania, będącego przyczyną czasowej niezdolności do pracy
 3. W przypadku roszczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem prosimy dodatkowo przesłać Protokół policji/ prokuratury/ BHP opisujący dokładne okoliczności zaistnienia zdarzenia (w przypadku postępowania prokuratorskiego – dokumentacja
  z prowadzonego dochodzenia/śledztwa)


W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Pierwsza decyzja z Urzędu Pracy o przyznaniu statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych ze wskazaniem okresu pozostawania na zasiłku
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę wystawione przez pracodawcę
 3. Świadectwo pracy
 4. Ostatnia umowa o pracę zawarta z danym pracodawcą
 5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą bezrobotną z prawem do zasiłku, datowane co najmniej na 30-ty dzień od dnia rejestracji w UP

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.

Może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez konieczności wysyłania ww. dokumentacji. Poprosimy o posiadaną przez Pana/Panią dokumentację przed ostatecznym podjęciem przez nas decyzji. Jednak dostarczenie niezbędnej dokumentacji pomoże nam w podjęciu szybkiej decyzji.

Prosimy przygotować numer umowy kredyty/leasingu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Kopia aktu zgonu Ubezpieczonego
 2. Kopia karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu np. zaświadczenie o przyczynie zgonu podpisane przez lekarza, który wystawił kartę zgonu
 3. Kopia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną zgonu Ubezpieczonego (tj. karty wypisowe leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna od lekarza rodzinnego oraz placówek specjalistycznych - poradni kardiologicznej/neurologicznej, itp.) lub wskazanie nazw i adresów wszystkich placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony
 4. Dokumentacja z postępowania prowadzonego przez policję/prokuraturę, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku

Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia w ciągu 7 dni zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji. Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Prosimy przygotować numer umowy leasingu/kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać w przypadku uszkodzenia pojazdu skutkującego szkodą całkowitą?

 1. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 2. kopia polisy autocasco obowiązującej w dniu zdarzenia,
 3. kopia faktury zakupu pojazdu,
 4. kopia pisma Ubezpieczyciela AC/OC dotyczącego rozliczenia szkody całkowitej na pojeździe wskazującego na przyjętą przez Ubezpieczyciela wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości oraz należnego odszkodowania,
 5. kopia decyzji o wypłacie odszkodowania AC/OC,
 6. kopia wyceny rynkowej pojazdu sporządzonej przez Ubezpieczyciela AC/OC,
 7. kopia kosztorysu naprawy pojazdu,
 8. dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojazdu,
 9. notatka policyjna z miejsca zdarzenia/ wskazanie jednostki policji obecnej na miejscu zdarzenia

Jaką dokumentację należy wysłać w przypadku kradzieży pojazdu?

 1. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 2. kopia polisy autocasco obowiązującej w dniu zdarzenia,
 3. kopia faktury zakupu pojazdu,
 4. kopia decyzji o wypłacie odszkodowania AC/OC,
 5. kopia wyceny rynkowej pojazdu sporządzonej przez Ubezpieczyciela AC/OC,
 6. postanowienie policji/ prokuratury kończące postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu.

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.
 • Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

  Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
  W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Prosimy przygotować numer umowy leasingu/kredytu.

  Jaką dokumentację należy wysłać?

  1. kopię orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
  2. pełną dokumentację medyczną dotycząca rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub podanie nazw i adresów placówek medycznych, w których leczona była ta choroba (dotyczy lekarza podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów, szpitali),
  3. jeśli trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana była nieszczęśliwym wypadkiem prosimy o dołączenie kopii dokumentów dotyczących wypadku np. kopii protokołu BHP – jeśli wypadek miał miejsce w pracy, kopii notatki policyjnej /postanowienia prokuratury - jeśli wzywana była policja oraz prowadzone było postępowanie.

  W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

  Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

  Poczta: AXA, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

  E-mail: clp.pl@partners.axa

  Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.
 • Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

  Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
  W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Prosimy przygotować numer umowy leasingu/kredytu.

  Jaką dokumentację należy wysłać?

  1. karta wypisowa ze szpitala potwierdzająca pobyt w szpitalu wraz z rozpoznaniem choroby/wypadku,
  2. pełna kopia dokumentacji medycznej dotyczącej rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną pobytu w szpitalu lub podanie nazw i adresów placówek medycznych, w których leczona była ta choroba (dotyczy lekarza podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów, szpitali)
  3. jeśli hospitalizacja spowodowana była nieszczęśliwym wypadkiem prosimy o opisanie okoliczności zdarzenia oraz dołączenie kopii dokumentów dotyczących wypadku np. kopii protokołu BHP – jeśli wypadek miał miejsce w pracy; kopii notatki policyjnej /postanowienia prokuratury - jeśli wzywana była policja oraz prowadzone było postępowanie

  W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

  Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

  Poczta: AXA, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa

  E-mail: clp.pl@partners.axa

  Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.
 • Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

  Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

  Utwórz konto już dziś. To szybkie, łatwe i bezpieczne

  Zgon Ubezpieczonego

  Czasowa niezdolność do pracy/ Utrata pracy/ Pobyt w szpitalu/ Niezdolność do pracy/GAP

  Zarejestruj się

  Zgon Ubezpieczonego

  Zarejestruj się