Dziękujemy za skorzystanie z serwisu AXA do obsługi roszczeń online

Zdajemy sobie sprawę, że zgłoszenie roszczenia może wydawać się nieco skomplikowane, jednakże nasza strona pozwoli Państwu dokonać zgłoszenia w możliwie prosty sposób.

Rozumiemy, jak ważne jest dla Państwa szybkie rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia. Dzięki naszemu serwisowi do obsługi roszczeń online uzyskają Państwo niezbędne informacje oraz wsparcie w procesie rejestracji roszczenia w 3 prostych krokach.

Przygotowanie

Przygotowanie

Aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia roszczenia, prosimy o wybranie właściwego rodzaju roszczenia.

Utwórz swoje konto online

Utwórz swoje konto online

Przed rejestracją roszczenia prosimy o utworzenie własnego konta online. Jest to szybkie i łatwe.

Zarejestruj roszczenie

Zarejestruj roszczenie

Po utworzeniu konta online mogą Państwo przystąpić do rejestracji roszczenia, dołączenia dokumentacji oraz do śledzenia statusu szkody 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Wybierz właściwy rodzaj roszczenia poniżej, aby zobaczyć więcej informacji.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu/leasingu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Zwolnienia lekarskie (zaświadczenia ZUS/ZLA) z całego okresu niezdolności do pracy, za który wnioskuje Pan /Pani o wypłatę świadczenia
 2. Pełna dokumentacja medyczna z leczenia zachorowania, będącego przyczyną czasowej niezdolności do pracy
 3. W przypadku roszczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem prosimy dodatkowo przesłać Protokół policji/ prokuratury/ BHP opisujący dokładne okoliczności zaistnienia zdarzenia (w przypadku postępowania prokuratorskiego – dokumentacja
  z prowadzonego dochodzenia/śledztwa)


W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, Budynek LIXA B

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu.

 1. Pierwsza decyzja z Urzędu Pracy o przyznaniu statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych ze wskazaniem okresu pozostawania na zasiłku
 2. Świadectwo pracy
 3. Ostatnia umowa o pracę zawarta z danym pracodawcą
 4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą bezrobotną z prawem do zasiłku, datowane co najmniej na 30-ty dzień od dnia rejestracji w UP

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, Budynek LIXA B

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.

Może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez konieczności wysyłania ww. dokumentacji. Poprosimy o posiadaną przez Pana/Panią dokumentację przed ostatecznym podjęciem przez nas decyzji. Jednak dostarczenie niezbędnej dokumentacji pomoże nam w podjęciu szybkiej decyzji.

Prosimy przygotować numer umowy kredyty/leasingu.

 1. Kopia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną zgonu Ubezpieczonego (tj. karty wypisowe leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna od lekarza rodzinnego oraz placówek specjalistycznych - poradni kardiologicznej/neurologicznej, itp.) lub wskazanie nazw i adresów wszystkich placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony
 2. Dokumentacja z postępowania prowadzonego przez policję/prokuraturę, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku

Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia w ciągu 7 dni zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji. Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, Budynek LIXA B

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Prosimy przygotować numer umowy leasingu/kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać w przypadku uszkodzenia pojazdu skutkującego szkodą całkowitą?

 1. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 2. kopia polisy autocasco obowiązującej w dniu zdarzenia,
 3. kopia faktury zakupu pojazdu,
 4. kopia pisma Ubezpieczyciela AC/OC dotyczącego rozliczenia szkody całkowitej na pojeździe wskazującego na przyjętą przez Ubezpieczyciela wartość rynkową pojazdu, wartość pozostałości oraz należnego odszkodowania,
 5. kopia decyzji o wypłacie odszkodowania AC/OC,
 6. kopia wyceny rynkowej pojazdu sporządzonej przez Ubezpieczyciela AC/OC,
 7. kopia kosztorysu naprawy pojazdu,
 8. dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojazdu,
 9. notatka policyjna z miejsca zdarzenia/ wskazanie jednostki policji obecnej na miejscu zdarzenia

Jaką dokumentację należy wysłać w przypadku kradzieży pojazdu?

 1. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 2. kopia polisy autocasco obowiązującej w dniu zdarzenia,
 3. kopia faktury zakupu pojazdu,
 4. kopia decyzji o wypłacie odszkodowania AC/OC,
 5. kopia wyceny rynkowej pojazdu sporządzonej przez Ubezpieczyciela AC/OC,
 6. postanowienie policji/ prokuratury kończące postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu.

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, Budynek LIXA B

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.
 • Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

  Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
  W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Prosimy przygotować numer umowy leasingu/kredytu.

  Jaką dokumentację należy wysłać?

  1. kopię orzeczenia o trwałej i całkowitej niezdolności do pracy,
  2. pełną dokumentację medyczną dotycząca rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub podanie nazw i adresów placówek medycznych, w których leczona była ta choroba (dotyczy lekarza podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów, szpitali),
  3. jeśli trwała i całkowita niezdolność do pracy spowodowana była nieszczęśliwym wypadkiem prosimy o dołączenie kopii dokumentów dotyczących wypadku np. kopii protokołu BHP – jeśli wypadek miał miejsce w pracy, kopii notatki policyjnej /postanowienia prokuratury - jeśli wzywana była policja oraz prowadzone było postępowanie.

  W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

  Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

  Poczta: AXA, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, Budynek LIXA B

  E-mail: clp.pl@partners.axa

  Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.
 • Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

  Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
  W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Prosimy przygotować numer umowy leasingu/kredytu.

  Jaką dokumentację należy wysłać?

  1. karta wypisowa ze szpitala potwierdzająca pobyt w szpitalu wraz z rozpoznaniem choroby/wypadku,
  2. pełna kopia dokumentacji medycznej dotyczącej rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną pobytu w szpitalu lub podanie nazw i adresów placówek medycznych, w których leczona była ta choroba (dotyczy lekarza podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów, szpitali)
  3. jeśli hospitalizacja spowodowana była nieszczęśliwym wypadkiem prosimy o opisanie okoliczności zdarzenia oraz dołączenie kopii dokumentów dotyczących wypadku np. kopii protokołu BHP – jeśli wypadek miał miejsce w pracy; kopii notatki policyjnej /postanowienia prokuratury - jeśli wzywana była policja oraz prowadzone było postępowanie

  W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

  Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

  Poczta: AXA, Ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, Budynek LIXA B

  E-mail: clp.pl@partners.axa

  Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.
 • Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

  Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

  Utwórz konto już dziś. To szybkie, łatwe i bezpieczne

  Zgon Ubezpieczonego

  Czasowa niezdolność do pracy/ Utrata pracy/ Pobyt w szpitalu/ Niezdolność do pracy/GAP

  Zarejestruj się

  Zgon Ubezpieczonego

  Zarejestruj się