Vänligen notera att denna sida gäller kunder hos AXA Finland

Välkommen till AXAs onlinetjänst

Försäkringsärenden framstår oftas vid redan svåra situationer, och därför vill vi göra det så lätt som möjligt för dig att göra en skadeanmälan.

Du kan nu registrera ditt ärende på nätet genom tre enkla steg. Vi kommer att vägleda dig under skadeanmälans alla skeden.

Förberedelse

Förberedelse

Välj först rätt kompensation för att se till att du har alla nödvändiga dokument

Skapa ett konto

Skapa ett konto

Innan du registrerar ett ärende så behöver du skapa ett konto hos oss. Via kontot kan du sedan följa med skadeärendet och ladda upp intyg.

Skapa Skadeanmälan

Skapa Skadeanmälan

Kontrollera att du har alla intyg till hands innan skapandet av skadeärendet

Förberedelse information och dokumentation Förberedelse information och dokumentation

Förberedelse information och dokumentation Förberedelse information och dokumentation

Välj den typ av ärende som passar med din situation för att få mera information om vilka intyg som krävs.

Skicka skadeanmälan

Skadeärenden framstår oftast vid redan svåra situationer, och därför vill vi göra det så lätt som möjligt för dig att göra en skadeanmälan. För att få din anmälning under hantering och beslutsatt så fort som möjligt, ber vi dig skicka alla intyg som behövs samtidigt då du gör skadeanmälningen. Det är möjligt att göra en anmälan utan intyg men ett beslut kommer enbart att kunna göras när alla intyg är inskickade och mottagna.

Vilka intyg behöver skickas in?

 1. Ett läkarintyg från sjukdomens/olyckans början. Från läkarintygen bör framgå perioden du varit sjukskriven, samt diagnos. Beroende på försäkringen är självrisktiden 14 eller 30 dagar
 2. Årets skattekort med tilläggsprocent, I annat fall ber vi er vänligen notera att hanteringen börjas och vi erhåller 50% förskottsinnehållning
 3. Fullmakt och åtagande ifyllt och underskrivet
  Ladda ner fullmakten här


Hur skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida, även fotografier av intygena är tillåtna, dock bör de vara skarpa och läsbara

Post: Du kan sända in intygen till: AXA PB 67, 00501 Helsingfors

Email: Du kan sända in intygena till clp.fi.korvaus@partners.axa, men på grund av data sekretess skjäl rekommenderar vi att ni använder våran nättjänst eller post

Vad kommer hända nästa?

 • När vi har fått en ansökningsblankett med bilagor behandlar vi ditt krav inom 14 dagar.
 • Om vi inte kan göra ett beslut baserat på de intyg vi mottagit, kontaktar vi dig.
 • Vi skickar dig ett skriftligt ersättningsbeslut per post vid behandling av din ansökan.
 • Om beslutet är positivt, meddelar vi betalningsuppgifterna och anvisar för de eventuella fortsatta betalningarna i ersättningsbeslutet. Om du får ett avslag, motiverar vi beslutet i ett skriftligt brev som skickas till dig.

Skadeärenden framstår oftast vid redan svåra situationer, och därför vill vi göra det så lätt som möjligt för dig att göra en skadeanmälan. För att få din anmälning under hantering och beslutsatt så fort som möjligt, ber vi dig att skicka alla intyg som behövs samtidigt då du gör skadeanmälningen. Det är möjligt att göra en anmälning utan intyg men ett beslut kommer enbart att kunna göras när alla intyg är inskickade.

 1. Arbetslöshetskassans eller FPA:s första godkännande beslut om betalning av dagspenning
 2. Arbetskontrakt, arbetsintyg och uppsägningsanmälan, från vilka det framkommer start- och slutdatum för arbetsförhållandet samt orsaken till uppsägningen
 3. Årets skattekort med tilläggsprocent, I annat fall ber vi er vänligen notera att hanteringen börjas och vi erhåller 50% förskottsinnehållning
 4. Fullmakt och åtagande ifyllt och underskrivet
  Ladda ner fullmakten här

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida, även fotografier av intygena är tillåtna, dock bör de vara skarpa och läsbara

Post: Du kan sända in intygen till: AXA PB 67, 00501 Helsingfors

Email: Du kan sända in intygena till clp.fi.korvaus@partners.axa, men på grund av data sekretess skjäl rekommenderar vi att ni använder våran nättjänst eller post

Vad kommer hända nästa?

 • När vi har fått en ansökningsblankett med bilagor behandlar vi ditt krav inom 14 dagar.
 • Om vi inte kan göra ett beslut baserat på de intyg vi mottagit, kontaktar vi dig.
 • Vi skickar dig ett skriftligt ersättningsbeslut per post vid behandling av din ansökan.
 • Om beslutet är positivt, meddelar vi betalningsuppgifterna och anvisar för de eventuella fortsatta betalningarna i ersättningsbeslutet. Om du får ett avslag, motiverar vi beslutet i ett skriftligt brev som skickas till dig.

Försäkringen för Allvarlig Sjukdom innehåller de sjukdomar som är skillt nämnda i försäkrings villkorena. En nogrann beskrivning om försäkringens innehåll finns i försäkringsbrevet samt försäkrings villkorena.

Obs! Ifall du är osäker om du har en försäkring för Allvarlig Sjukdom, ber vi dig fylla i ansökan avsedd för sjukskrivning.

Skicka ersättningsansökan

Skadeärenden framstår oftas vid redan svåra situationer, och därför vill vi göra det så lätt som möjligt för dig att göra en skadeanmälan. För att få din anmälning under hantering och beslutsatt så fort som möjligt, ber vi dig att skicka alla intyg som behövs samtidigt då du gör skadeanmälningen. Det är möjligt att göra en anmälning utan intyg men ett beslut kommer enbart att kunna göras när alla intyg är inskickade.

Vilka intyg behöver skickas in?

Bifoga alla intyg som gäller händelsen du söker ersättning för:

 1. PAD-utlåtande eller sjukjournaler, var det framkommer sjukdomens diagnos och datum när sjukdomen diagnoserades(cancer)
 2. Sjukjournaler, var det framkommer funktionshinder samt nogrann beskrivning (hjärninfarkt)
 3. Sjukjournaler (andra allvarliga sjukdomar)
 4. Fullmakt ifylld och underskriven
  Ladda ner fullmakten här

Hur skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida, även fotografier av intygena är tillåtna, dock bör de vara skarpa och läsbara

Post: Du kan sända in intygen till: AXA PB 67, 00501 Helsingfors

Email: Du kan sända in intygena till clp.fi.korvaus@partners.axa, men på grund av data sekretess skjäl rekommenderar vi att ni använder våran nättjänst eller post

Vad kommer hända nästa?

 • När vi har fått en ansökningsblankett med bilagor behandlar vi ditt krav inom 14 dagar. Om vi ​​inte kan göra ett beslut baserat på de intyg vi mottagit, kontaktar vi dig.
 • Vi skickar dig ett skriftligt ersättningsbeslut per post vid behandling av din ansökan.
 • Om beslutet är positivt, meddelar vi betalningsuppgifterna och anvisar för de eventuella fortsatta betalningarna i ersättningsbeslutet.
 • Om du får ett avslag, motiverar vi beslutet i ett skriftligt brev som skickas till dig.

Du kan ansöka om ersättning för bestående men p.g.a. olycksfall via onlinetjänsten när minst 12 månader har gått sedan olyckan och när menet har konstaterats vara bestående och oåter-kalleligt. Om din försäkring inkluderar skydd mot bestående men p.g.a. olycksfall, kan du hitta detaljerad information om skadan och invaliditetsklassifieringen i dina försäkringsvillkor.

Observera att bestående men bedöms mellan 12 - 24 månader efter ett olycksfall.

Skicka ersättningsansökan

Skadeärenden framstår oftast vid redan svåra livssituationer och därför vill vi göra det så lätt som möjligt för dig att göra en skadeanmälan. Med tre enkla steg skickar du in din anmälan via vår onlinetjänst och vi vägleder dig varje steg på vägen.


För att få din anmälning under hantering och beslutsatt så fort som möjligt, ber vi dig skicka alla intyg som behövs samtidigt då du gör skadeanmälningen.

Vilka intyg behöver skickas in?

Bifoga alla intyg som gäller händelsen du söker ersättning för:

 1. Medicinska journaler som visar tidpunkten för olyckan och hur skadan inträffade
 2. Medicinska journaler som visar konstaterad funktions nedsättning samt en detaljerad beskrivning av skadan efter att 12 månader sedan olycksfallet inträffat
 3. Förbindelse och befullmäktigande- blankett med din underskrift
  Länk till blanketten

Hur skickar jag intygen?

Online: Det snabbaste och smidigaste sättet att sända in dina intyg är att ladda upp dem via vår hemsida, även fotografier av intygena är tillåtna, dock bör de vara skarpa och läsbara

Post: Du kan sända in intygen till: AXA PB 67, 00501 Helsingfors

Vad kommer hända nästa?

 • När vi har fått en ansökningsblankett med bilagor behandlar vi ditt krav inom 14 dagar. Om vi ​​inte kan göra ett beslut baserat på de intyg vi mottagit, kontaktar vi dig.
 • Vi skickar dig ett skriftligt ersättningsbeslut per post vid behandling av din ansökan.
 • Om beslutet är positivt, berättar vi dig hur mycket vi kommer att ersätta och när betalningen sker
 • Om du får ett avslag, motiverar vi beslutet i ett skriftligt brev som skickas till dig.

Registrera dig eller logga in här

Registrera dig eller logga in här

Ny användare? Skapa ett konto

Det går fort, är enkelt och säkert att göra.