AXA Group nabyła spółkę Genworth LPI w grudniu 2015 r. AXA Creditor oraz Genworth LPI działają teraz pod nazwą handlową AXA Partners-Credit & Lifestyle Protection. Dowiedz się więcej.


Połączenie to nie ma wpływu na Państwa ubezpieczenie. Świadczenia, koszty, Administratorzy ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciele świadczący ochronę ubezpieczeniową pozostają bez zmian (Financial Insurance Company Limited oraz Financial Assurance Company Limited). W wyniku powyższego przejęcia będziemy się z Państwem komunikować używając nazwy AXA.

Zamknij

Dziękujemy za skorzystanie z serwisu AXA do obsługi roszczeń online

Zdajemy sobie sprawę, że zgłoszenie roszczenia może wydawać się nieco skomplikowane, jednakże nasza strona pozwoli Państwu dokonać zgłoszenia w możliwie prosty sposób. Rozumiemy, jak ważne jest dla Państwa szybkie rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia. Dzięki naszemu serwisowi do obsługi roszczeń online uzyskają Państwo niezbędne informacje oraz wsparcie w procesie rejestracji roszczenia w 3 prostych krokach.

Przygotowanie

Przygotowanie

Aby upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia roszczenia, prosimy o wybranie właściwego rodzaju roszczenia.

Utwórz swoje konto online

Utwórz swoje konto online

Przed rejestracją roszczenia prosimy o utworzenie własnego konta online. Jest to szybkie i łatwe.

Zarejestruj roszczenie

Zarejestruj roszczenie

Po utworzeniu konta online mogą Państwo przystąpić do rejestracji roszczenia, dołączenia dokumentacji oraz do śledzenia statusu szkody 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Informacje dotyczące roszczenia oraz dokumentacji

Wybierz właściwy rodzaj roszczenia poniżej, aby zobaczyć więcej informacji.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Zwolnienia lekarskie (zaświadczenia ZUS/ZLA) z całego okresu niezdolności do pracy, za który wnioskuje Pan /Pani o wypłatę świadczenia
 2. Pełna dokumentacja medyczna z leczenia zachorowania, będącego przyczyną czasowej niezdolności do pracy
 3. W przypadku roszczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem prosimy dodatkowo przesłać Protokół policji/ prokuratury/ BHP opisujący dokładne okoliczności zaistnienia zdarzenia (w przypadku postępowania prokuratorskiego – dokumentacja
  z prowadzonego dochodzenia/śledztwa)

Jeśli nie może Pan/Pani dostarczyć powyższej dokumentacji, możliwe jest pobranie formularza. Ten formularz powinien być wypełniony przez Pana/Pani lekarza i odesłany nam – Pobierz formularz


W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Emilii Plater 53, 17 piętro, 00-113 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.
W celu zgłoszenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie dokumentacji, która jest wymieniona dalej. Jednak może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez ww. dokumentacji. Poprosimy o nią przed podjęciem przez nas decyzji. Prosimy przygotować numer umowy kredytu.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Pierwsza decyzja z Urzędu Pracy o przyznaniu statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych ze wskazaniem okresu pozostawania na zasiłku
 2. Wypowiedzenie umowy o pracę wystawione przez pracodawcę
 3. Świadectwo pracy
 4. Ostatnia umowa o pracę zawarta z danym pracodawcą
 5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu osobą bezrobotną z prawem do zasiłku, datowane co najmniej na 30-ty dzień od dnia rejestracji w UP – dotyczy posiadaczy kart kredytowych oraz osób, które zawarły umowę kredytu gotówkowego/ ratalnego/ samochodowego na okres krótszy niż 12 m-cy; lub na 60-ty dzień od dnia rejestracji w UP – dotyczy osób, które zawarły umowę kredytu gotówkowego/ ratalnego/ samochodowego na okres dłuższy niż 12 m-cy

Jeśli nie może Pan/Pani dostarczyć powyższej dokumentacji, możliwe jest pobranie formularza. Ten formularz powinien być wypełniony przez Pana/Pani ostatniego pracodawcę i odesłany nam – Pobierz formularz

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Emilii Plater 53, 17 piętro, 00-113 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Prosimy zapoznać się z zapisami zawartymi w Warunkach Ubezpieczenia

Rozumiemy Pana/Pani trudną sytuację, dlatego naszym celem jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji teraz, aby proces rozpatrywania Pana/Pani wniosku był przejrzysty i zrozumiały.

W celu zgłoszenia roszczenia niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zgon: akt zgonu, karta zgonu zawierająca przyczynę zgonu, pełna dokumentacja medyczna Ubezpieczonego z leczenia zachorowania, będącego przyczyną zgonu lub/oraz dokumentacja z postępowania prowadzonego przez policję/prokuraturę, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku.

Może Pan/Pani zarejestrować szkodę online na tym etapie bez konieczności wysyłania ww. dokumentacji. Poprosimy o posiadaną przez Pana/Panią dokumentację przed ostatecznym podjęciem przez nas decyzji. Jednak dostarczenie niezbędnej dokumentacji pomoże nam w podjęciu szybkiej decyzji.

Prosimy przygotować numer umowy kredytowej, jeśli jest Panu/Pani znany.

Jaką dokumentację należy wysłać?

 1. Kopia aktu zgonu Ubezpieczonego
 2. Kopia karty zgonu lub innego dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu np. zaświadczenie o przyczynie zgonu podpisane przez lekarza, który wystawił kartę zgonu
 3. Kopia pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej rozpoznania i leczenia choroby, która była przyczyną zgonu Ubezpieczonego (tj. karty wypisowe leczenia szpitalnego, dokumentacja medyczna od lekarza rodzinnego oraz placówek specjalistycznych - poradni kardiologicznej/neurologicznej, itp.) lub wskazanie nazw i adresów wszystkich placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony
 4. Dokumentacja z postępowania prowadzonego przez policję/prokuraturę, jeśli zgon Ubezpieczonego nastąpił w wyniku wypadku Jeśli nie może Pan/Pani dostarczyć powyższej dokumentacji, możliwe jest pobranie formularza. Formularz powinien być wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie - Pobierz formularz

Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia w ciągu 7 dni zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji. Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.

W jaki sposób można wysłać te dokumenty ?

Online: Wyślij dokumenty poprzez nasz serwis online. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wysłania dokumentów. Akceptowane są również zdjęcia dokumentów.

Poczta: AXA, ul. Emilii Plater 53, 17 piętro, 00-113 Warszawa

E-mail: clp.pl@partners.axa

Jakie są kolejne kroki?

 • Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia, w ciągu 7 dni od jej otrzymania, zostanie wysłane do Pana/Pani pismo z informacją o podjętej decyzji.
 • Jeśli do podjęcia decyzji będzie nam potrzebna dodatkowa dokumentacja, poprosimy o nią.
 • W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie świadczenia, zostanie wysłana korespondencja, która będzie zawierała informację o wysokości świadczenia oraz kiedy i w jaki sposób zostanie dokonana wypłata świadczenia.

Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

Utwórz konto online i zarejestruj roszczenie

Utwórz konto już dziś. To szybkie, łatwe i bezpieczne

Zgon Ubezpieczonego

Czasowa niezdolność do pracy w wyniku wypadku / choroby lub Utrata pracy

Zarejestruj się

Zgon Ubezpieczonego

Zarejestruj się